autorijlessen Nijmegen

Gezondheidsverklaring via CBR

Vanaf 1 november 2017 wil het CBR dat elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) indient. Dit mag dus niet via de rijopleider.
In de verklaring moeten de onderstaande vragen beantwoord worden.
Om de gezondheidsverklaring in te dienen gaat men naar MijnCBR.

 

De volgende vragen moeten beantwoord worden in de eigen verklaring.

 1. Kunt u uw arm, hand of vingers beperkt gebruiken?
 2. Kunt u uw been of voet beperkt gebruiken?
 3. Kunt u met 1 of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt?
 4. Wordt of werd u behandeld door een oogarts?
 5. Heeft u diabetes mellitus?
 6. Heeft u chronische schade aan uw nieren? (een verminderde nierfunctie)
 7. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of heeft u een orgaantransplantatie gehad?
 8. Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?
 9. Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of hersenen?
 10. Heeft u wel eens een epileptische aanval gehad?
 11. Heeft u wel eens overdag last gehad van abnormale slaperigheid?
 12. Bent u in de afgelopen 3 jaar plotseling uw bewustzijn verloren? (flauwvallen)
 13. Heeft u als gevolg van de ziekte Meniere in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid gehad?
 14. Heeft een arts bij u ADHD of ADD vastgesteld?
 15. Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld zoals PDD-NOS, Mc DD of Asperger?
 16. Heeft een arts bij u een andere psychische diagnose gesteld?
 17. Heeft u de afgelopen 5 jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of andere verslavende middelen?
 18. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden?
 19. Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van een voertuig?

 

Let op! Het opzettelijk doen van onjuiste opgaven is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994.