autorijlessen Nijmegen

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL JOHAN BOS

 

 • In de regel start en eindigt de autorijles in Nijmegen, dit is om het lesuur optimaal te benutten. Motor- en aanhangerrijlessen starten in Cuijk. Bromfietslessen starten in Cuijk of Boxmeer (vanaf januari 2024) en in Nijmegen.

 • De kandidaat wordt geacht zelf zijn/haar lessen te plannen bij de instructeur, via mail of telefonisch. Plan op tijd en liefst vooruit, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

 • Afmelding van de rijles dient minimaal 24 uur, bij zon- en feestdagen 48 uur van tevoren te gebeuren. Bij ziekte gelieve dit z.s.m. telefonisch door te geven. Indien er niet op tijd is afgemeld, wordt de les in rekening gebracht.

 • Afname van een pakket is een contractuele verplichting c.q. overeenkomst. Het pakket dient in overleg met de instructeur volledig opgebruikt te worden.

 • Een kandidaat dient zorg te dragen voor het behalen van het theoriecertificaat ruim vóór het praktijkexamen. Financiële gevolgen voor het niet in bezit zijn van het theoriecertificaat, terwijl een praktijkexamen is gepland, zijn voor de kandidaat.

 • Na reservering van een theorie-examen door de rijschool bij het CBR, is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.

 • In overleg met de kandidaat wordt het praktijkexamen gepland. De kandidaat wordt vooraf gevraagd eventuele verhinderingen per mail door te geven en geacht alle lessen van het afgenomen (auto)lespakket te plannen tot aan het examen. Een gepland examen kan niet gewijzigd worden.

 • Betaling van een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Betaling van een autolespakket kan volledig gebeuren in 1 keer binnen 14 dagen na factuurdatum of in 4 vastgestelde termijnen. Indien de laatste termijnbetaling vlak voor het praktijkexamen staat gepland, dient deze uiterlijk 2 weken vóór het examen te zijn voldaan. Ook overige facturen dienen vóór het examen te zijn voldaan, hierdoor kan een betalingstermijn korter zijn dan 14 dagen. Indien de rijles en/of het examen langdurig door de kandidaat wordt uitgesteld/niet gepland, dient het bedrag van het totaal aantal gevolgde/geplande rijlessen voor de dan geldende lesprijs te worden voldaan, binnen 14 dagen na de laatst geplande/gevolgde les.

 • Rijlessen die buiten het pakket vallen, worden gefactureerd voor de dan geldende prijzen en dienen voldaan te zijn binnen de gestelde termijn en altijd vóór het examen. Eventuele prijswijzigingen worden hierin meegenomen.

 • Indien facturen niet tijdig zijn voldaan, kan een examen geen doorgang vinden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn dan voor rekening van de kandidaat.

 • De kandidaat ontvangt inloggegevens van de PlanGo App. Deze app geeft de kandidaat de mogelijkheid de lesagenda, leskaart en eventueel theorie en huiswerk te bekijken.

 • De kandidaat gaat op het moment van inschrijving voor een proefles, rijles, theorieles, simulatorles of examen, akkoord met het verwerken van zijn/haar persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor facturering en aanvraag van examens. (Zie Privacy Statement op www.autorijschooljohanbos.nl.)

 

Om eventuele vertraging voor de aanvraag van een praktijkexamen te voorkomen, vragen we de kandidaat om alvast zijn/haar Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) in te vullen op www.cbr.nl of via de link “mijn.cbr.nl” onder het kopje ‘Praktijk Eigen Verklaring’ op onze site. Dit geldt voor auto-, motor- en aanhangerrijbewijs.

 

Voor de aanvraag van het praktijkexamen van auto-, brommer-, motor- en aanhangerrijbewijs, dient via de link “DigiD” op onze site onder het kopje ‘Praktijk – DigiD’ of op www.cbr.nl, de rijschool gemachtigd te worden. Hiervoor dient het rijschoolnummer te worden opgeven. Het rijschoolnummer van Autorijschool Johan Bos is 0263W8. De rijschool ontvangt dan graag per email het verzoek tot examenaanvraag en eventuele verhinderingen voor het examen.

 

Indien ouders/verzorgers prijs stellen op een contactmoment met de instructeur, kan de kandidaat dat aangeven bij de instructeur.

 

Autorijschool Johan Bos, oktober 2023