autorijlessen Nijmegen

VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL JOHAN BOS

 • In de regel start en eindigt de autorijles in Nijmegen, dit is om het lesuur optimaal te benutten. Motoren aanhangerrijlessen starten in Cuijk. Bromfietslessen starten in Cuijk en in Nijmegen.
 • De kandidaat wordt geacht zelf zijn/haar lessen te plannen bij de instructeur, via mail of telefonisch.
  Plan op tijd en liefst vooruit, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.
 • Afmelding van de rijles dient minimaal 24 uur, bij zon- en feestdagen 48 uur van tevoren te gebeuren. Bij ziekte gelieve z.s.m. telefonisch door te geven. Indien er niet op tijd is afgemeld, wordt de les in rekening gebracht.
 • Afname van een pakket is een contractuele verplichting c.q. overeenkomst. Het pakket dient in overleg met de instructeur opgebruikt te worden, anders bestaat het risico van vervallen van de examengarantie.
 • Een kandidaat dient vóór praktijkexamenaanvraag in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.
 • Na reservering van een theorie-examen is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen (bij het CBR).
 • In overleg met de kandidaat wordt het praktijkexamen gepland. De kandidaat wordt gevraagd eventuele verhinderingen dan per mail door te geven en de lessen te plannen tot aan het examen.
 • Betaling van een pakket van autorijles in termijnen is mogelijk. Halverwege het pakket dient altijd de helft te zijn voldaan, het restantbedrag dient uiterlijk 2 weken voor het examen te zijn voldaan. Ook overige facturen dienen vóór het examen te zijn voldaan. Indien rijles en/of het examen langdurig wordt uitgesteld/niet gepland, dient het restantbedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na de laatst geplande/gevolgde les.
 • Rijlessen die buiten het pakket vallen, worden gefactureerd voor de dan geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen worden hierin toegepast.
 • Indien facturen niet worden voldaan, kan een examen geen doorgang vinden. Hieruit vloeiende kosten zijn dan voor rekening van de kandidaat. Dan vervalt ook het recht op examengarantie.
 • De kandidaat ontvangt inloggegevens van de RijbewijsApp. Hierin wordt de kandidaat o.a. gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van de rijschool.
 • De kandidaat gaat op moment van rijles-/examenplanning akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor facturering en aanvraag van examens. (Zie Privacy Statement op www.autorijschooljohanbos.nl.)
 • Om eventuele vertraging voor de aanvraag van een praktijkexamen te voorkomen, vragen we de kandidaat om alvast zijn/haar Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) in te vullen op “mijn.cbr.nl” of via de link “MijnCbr” onder het kopje ‘Praktijk – Eigen Verklaring’ op onze site.
  Dit geldt voor auto-, motor- en aanhangerrijbewijs.

 

Om eventuele vertraging voor de aanvraag van een praktijkexamen te voorkomen, vragen we de kandidaat om alvast zijn/haar Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) in te vullen op www.cbr.nl of via de link “mijn.cbr.nl” onder het kopje ‘Praktijk Eigen Verklaring’ op onze site. Dit geldt voor auto-, motor- en aanhangerrijbewijs.

 

Voor de aanvraag van het praktijkexamen van auto-, scooter-, motor- en aanhangerrijbewijs, dient via de link “DigiD” op onze site onder het kopje ‘Praktijk – Digi-D’ of op “mijncbr.nl”, de rijschool gemachtigd te worden. Hiervoor dient het rijschoolnummer te worden opgeven. Het rijschoolnummer van Autorijschool Johan Bos is 0263W8.

 

Indien ouders/verzorgers prijs stellen op een contactmoment met de instructeur, kan de kandidaat dat aangeven bij de instructeur.

 

Autorijschool Johan Bos, 11 oktober 2021

 

 

 

 

Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.