autorijlessen Nijmegen

VOORWAARDEN AUTORIJSCHOOL JOHAN BOS

 • In de regel start en eindigt de autorijles in Nijmegen, dit is om het lesuur zo volledig mogelijk te benutten. Motor-, bromfiets- en aanhangerrijlessen starten in Cuijk. Mogelijkheid om bromfietsles te starten in Nijmegen is aanwezig.
 • De kandidaat wordt geacht zelf zijn/haar lessen te plannen bij de instructeur, via mail of telefonisch. Plan op tijd om eventuele teleurstellingen te voorkomen.
 • Afmelding van de rijles dient minimaal 24 uur, bij zon- en feestdagen 48 uur van tevoren te gebeuren. Bij ziekte gelieve z.s.m. telefonisch door te geven. Indien er niet op tijd is afgemeld, wordt de les in rekening gebracht.
 • Afname van een pakket is een contractuele verplichting c.q. overeenkomst. Het pakket dient in overleg met de instructeur opgebruikt te worden, anders bestaat het risico van vervallen van de examengarantie.
 • In overleg met de kandidaat wordt het praktijkexamen gepland. De kandidaat wordt gevraagd eventuele verhinderingen dan per mail door te geven en de lessen te plannen tot aan het examen.
 • Betaling van een pakket van autorijles in termijnen is mogelijk. Halverwege het pakket dient altijd de helft te zijn voldaan, het restantbedrag dient uiterlijk 2 weken voor het examen te zijn voldaan. Indien rijles en/of het examen langdurig wordt uitgesteld/niet gepland, dient het restantbedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na de laatst geplande/gevolgde les.
 • Rijlessen die buiten het pakket vallen, worden gefactureerd voor de dan geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen worden hierin toegepast.
 • Indien facturen niet worden voldaan, kan een examen geen doorgang vinden. Hieruit vloeiende kosten zijn dan voor rekening van de kandidaat
 • De kandidaat ontvangt inloggegevens van de RijbewijsApp. Hierin wordt de kandidaat o.a. gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van de rijschool.
 • De kandidaat gaat op moment van rijles-/examenplanning akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens, welke van belang zijn voor facturering en aanvraag van examens. (Zie onze Privacy Statement )
 • Na reservering van een theorie-examen bij het CBR is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.

 

 

Om eventuele vertraging voor de aanvraag van een praktijkexamen te voorkomen, vragen we de kandidaat om alvast zijn/haar Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) in te vullen op “mijn.cbr.nl” of via de link “MijnCbr” onder het kopje ‘Praktijk – Eigen Verklaring’ op onze site.
Dit geldt voor auto-, motor- en aanhangerrijbewijs.

 

Voor aanvraag van het praktijkexamen auto, dient via de link “DigiD” op onze site onder het kopje ‘Praktijk – Digi-D’ of op “mijn.cbr.nl”, de rijschool gemachtigd te worden. Hiervoor dient het rijschoolnummer te worden opgeven. Het rijschoolnummer van Autorijschool Johan Bos is 0263W8

Indien ouders/verzorgers prijs stellen op een contactmoment met de instructeur, kan de kandidaat dat aangeven bij de instructeur.

 

Autorijschool Johan Bos, 30 december 2019

 

 

 

VOORWAARDEN INSCHRIJVING THEORIECURSUS

 

Autorijschool Johan Bos, 18 april 2018

 

Cookies maken het voor ons gemakkelijker om u onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.